Τι κάνουμε

Ο κύκλος εργασιών μας περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων. Από την ανάπτυξη ακινήτων, την κατασκευή ειδικών κτιρίων, τις επεμβάσεις και ανακατασκευές σε παλιά κτίρια, έως έργα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λιμενικά έργα. Επίσης παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και διαμεσολάβησης, και υπηρεσίες διαχείρισης έργων. Σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες έχουμε ως βασικές προϋποθέσεις την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τον σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και την κουλτούρα των ανθρώπων. Η ομάδα των συνεργατών μας είναι στελεχωμένη με επιστήμονες από όλο το φάσμα των υπηρεσιών του κατασκευαστικού κλάδου και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (αρχιτέκτονες, πολ. Μηχανικοί, μηχανολόγοι, τοπογράφοι, λογιστές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κτλ.). Έτσι έχουμε αποκτήσει εμπειρία και γνώσεις που περνάνε από έργο σε έργο ώστε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες των πελατών μας.

Ανάπτυξη Ακινήτων

Η εταιρεία μας έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Ο χώρος στον οποίο ζούμε πιστεύουμε ότι επηρεάζει την ίδια τη ζωή μας.

Μελέτη-Κατασκευή

Η αειφόρος ανάπτυξη στον κατασκευαστικό κλάδο βασίζεται στο δίπτυχο επιστημονική μελέτη και εμπειρία.

Έρευνα

Οι κατασκευές μας είναι αποτέλεσμα συνεχής και πολυετής έρευνας, που αφορά τόσο υλικά και τεχνικές.

Διαχείριση έργου

Η διαχείριση των έργων είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία βιωσιμότητας του κατασκευαστικού κλάδου.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς επίσης εμπλέκεται και επιχειρηματικά με τους πελάτες που θέλουν να αναπτύξουν ένα ακίνητο.

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Βασικός πυλώνας των υπηρεσιών μας είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων, εντός και εκτός Ελλάδας