Μελέτη-Κατασκευή

design-constructionΗ αειφόρος ανάπτυξη στον κατασκευαστικό κλάδο βασίζεται στο δίπτυχο επιστημονική μελέτη στο σχεδιασμό του ακινήτου-έργου και εμπειρία στο κατασκευαστικό κομμάτι. Η επιστημονική κατάρτιση των στελεχών και συνεργατών μας και η εμπειρία μας σε έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας είναι βασικό στοιχείο των δυνατοτήτων μας για έργα βιώσιμα στο πέρασμα του χρόνου.