Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

architecture-designΟ χώρος στον οποίο ζούμε πιστεύουμε ότι επηρεάζει την ίδια τη ζωή μας. Για το λόγο αυτό στη διάρκεια της συνθετικής διαδικασίας μελετούμε ξεχωριστά τον κάθε χώρο αναζητώντας τις απαραίτητες διαστάσεις για την σωστή λειτουργία του. Πιστεύουμε ότι η αρχιτεκτονική ποιότητα δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος άλλα και από την σωστή οργάνωση των στοιχείων που τον απαρτίζουν. Περιλαμβάνουμε λοιπόν στον σχεδιασμό μας από το αρχικό στάδιο της μελέτης έπιπλα, συστήματα ήχου και εικόνας, κλιματισμό και θέρμανση. Χρησιμοποιώντας μεγάλα ανοίγματα προσπαθούμε να ενοποιήσουμε τον εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο αναγνωρίζοντας την αξία του υπαίθριου χώρου, της αυλής άλλα και του φωτός.