Διαχείριση ακίνητης περιουσίας-real estate

real-estate-assetsΒασικός πυλώνας των υπηρεσιών μας είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων. Σε πελάτες οι οποίοι βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας παρέχουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες αξιοποίησης των ακινήτων τους. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διαμεσολάβηση σε μίσθωση ή πώληση, νομική και πολεοδομική τακτοποίηση-νομιμοποίηση, εκτιμήσεις ακινήτων, βεβαιώσεις μηχανικών και ενεργειακές μελέτες και πιστοποιήσεις, ανακαινίσεις διαμερισμάτων-καταστημάτων-κτιρίων. Έχοντας αποκτήσει εμπειρία και με δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται για την περαίωση όλων των διαδικασιών (αρχιτέκτονες, πολ. Μηχανικοί, μηχανολόγοι, τοπογράφοι, λογιστές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, τεχνικοί κτλ.) μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Αυτός είναι να προσδώσουμε μεγαλύτερη αξία στα ακίνητα και κέρδος στους πελάτες μας.