Διαχείριση έργου

project-managementΗ διαχείριση των έργων είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία βιωσιμότητας του κατασκευαστικού κλάδου. Όταν ένα έργο έχει καθυστερήσεις τότε τα προβλήματα είναι μεγάλα είτε σε επίπεδο προγραμματισμού είτε σε επίπεδο κόστους. Η διαχείριση του έργου εξαρτάται από την εκτίμηση του μεγέθους του έργου, την δημιουργία και διαχείριση του πλάνου εργασίας, την στελέχωση του έργου και τον συντονισμό των εργασιών. Όλα τα παραπάνω βασίζονται στην εμπειρία και τις γνώσεις των υπευθύνων. Η εταιρία μας έχει συσσωρεύσει εμπειρίες από την παρουσία της πολλές δεκαετίες στον κατασκευαστικό κλάδο για να μπορεί να εκτιμήσει επαρκώς του κινδύνους και τις πιθανές καθυστερήσεις. Σε συνδυασμό με την επιστημονική μελέτη (διαγράμματα GANTT – ανάλυση κρίσιμου μονοπατιού CPA) μπορούμε να προσδιορίσουμε, να παρακολουθούμε και να παραδίδουμε τα έργα μέσα στο χρόνο, το κόστος που έχουμε προϋπολογίσει και με υψηλά ποιοτικά πρότυπα.