Κύπρου & Ανεξαρτησίας, Αργυρούπολη

ΕΡΓΟ : ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΗ : ΓΡΑΦΕΙΑ – KAΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΟΥ : 2470 τ.μ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α